ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24